Forenzička revizija

 

Ekonomiju posljednjih godina karakterišu krizne situacije i bankroti velikih privrednih sistema. U takvim ambijentima često se koriste metode upravljanja koje mogu nositi obilježja društveno neprihvatljivog ponašanja, koja za posljedice mogu imati veće ili manje štete po kompanije, vlasnike, zaposlene ili ekonomiju zemlje.

Da bi se uspjelo u otkrivanju i adekvatnom dokazivanju štetnih aktivnosti, javlja se potreba za licima koja mogu odgovoriti zahtjevima nezavisnog i profesionalnog istraživanja prevara i argumentovanog dokazivanja tih radnji pred sudovima.

Osobe koje mogu odgovoriti na postavljene zahtjeve profesionalnog, nezavisnog i argumentovanog angažmana su revizori forenzičari. Pored znanja i vještina u računovodstvu i reviziji, poznavanju tehnika i metoda friziranja finansijskih izvještaja, potrebno je i poznavanje postupaka dokazivanja u sudskim procesima.

Mnoštvo je definicija povezanih sa forenzičkom revizijom:

„aktivnost prikupljanja, verifikovanja, obrade, analiziranja i izvještavanja o podacima s ciljem dobijanja činjenica i dokaza koji mogu biti iskorišteni u sudsko-finansijskim sporovima nastalim uslijed kriminalnih radnji u finansijskim izvještajima i davanja preventivnih savjeta“.

  • Forenzička revizija ima slijedeće osnovne ciljeve:detektiranje područja mogućih nepravilnosti ili prijevara,
  • detektiranje konkretnih nepravilnosti ili prijevara,
  • ocjena visine rizika od utvrđenih nepravilnosti (namjerno, nenamjerno, visok ili nizak nivo nepravilnosti, velika ili mala opasnost od izvedene prijevare itd.), te
  • izvođenje dokaza.

 Iako većina organizacija danas ima neki oblik strategije reagovanja, umjesto da se bavi istragama, uvijek se postavlja isto pitanje – Zašto je tako teško posvetiti se prepoznavanju ranih znakova upozorenja?

Vjerovatno jedan od razloga za to je vrijeme koje treba uložiti u aktivno sprečavanje prevare, korupcije i neetičkog poslovnog ponašanja, u poređenju sa značajnim sredstvima koja su neophodna za sprovođenje istrage.

Uprkos tome, što je to jedan od najvećih rizika u preduzećima danas, mnogi menadžeri i dalje uopšte ne dobijaju bilo kakvu formalnu obuku o tome kako da identifikuju crvene zastavice i kako da se bave njima, i što je najvažnije, da postanu otporni na sve oblike neetičkog ponašanja i poslovanja, uključujući i prevare i korupcije.

 

Forenzička revizija u Bosni i Hercegovini

Prema zahtjevima zakonske regulative i smjernicama i kodeksima ponašanja Evropske Unije, te izražene potrebe u našem društvu za usko specijalizovanje pojedinaca na sprečavanju, otkrivanju i izvještavanju o prevarama, zloupotrebi i korupciji, osnovano je Udruženje forenzičkih revizora u Bosni i Hercegovini koje  je osmislilo poseban Program edukacije. Pri izradi Programa korištena su iskustva sličnog američkog udruženja i potreba u našem društvu. 

 

Program edukacije ima za cilj omogućiti sticanje općih znanja o širini prevara koje se događaju kod nas i u svijetu te štetnim posljedicama koje one izazivaju. Na temelju toga polaznici razvijaju profesionalni skepticizam koji će im omogućiti pravilan pristup u forenzičnim istragama. Polaznici će naučiti najvažnije modele forenzičnog testiranja finansijskih izvještaja što će im omogućiti rad u praksi preventivnog djelovanja protiv prevara, otkrivanja prevara, detekcije rizičnih područja prevare, te rekonstrukcije otkrivene prevare.

Uslovi za upis:

  • završen VSS stepen obrazovanja ili 240 ETCS bodova,
  • pet godina radnog iskustva, ili certifikat „ovlašteni revizor“ ili certifikat „ovlašteni interni revizor“
  • izjava o nekažnjavanju,
  • potpisan Kodeks profesionalne etike Udruženja,
  • uplaćena naknada za sudjelovanje u školi

NASTAVNI PLAN I PROGRAM:                                                                                                                                    

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola za forenzičku reviziju

 

Zadnji put promjenjen petak, 28 Avgust 2015 17:59
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS