28 Avgust 2015

 

Ekonomiju posljednjih godina karakterišu krizne situacije i bankroti velikih privrednih sistema. U takvim ambijentima često se koriste metode upravljanja koje mogu nositi obilježja društveno neprihvatljivog ponašanja, koja za posljedice mogu imati veće ili manje štete po kompanije, vlasnike, zaposlene ili ekonomiju zemlje.