Sigurnost je od davnina temeljna vrijednost i najvažnija komponenta razvoja osobe, društva i države.

Portal Siguran.ba nastao je kao odgovor na sve prisutnije izazove, prijetnje i mogućnosti unapređenja sigurnosnih aspekata okruženja.

Siguran.ba je zasada jedini stručni i neovisni portal u Bosni i Hercegovini koji objedinjuje blagovremenu informiranost iz oblasti sigurnosti.

Misija portala jeste da postane centralno mjesto svih važnih informacija iz oblasti sigurnosti i širih tema koje se dotiču sigurnosnih izazova 21. stoljeća.

Nastojimo da svijest o ekološkoj, korporativnoj, saobraćajnoj i najvažnijoj ličnoj sigurnosti pozicioniramo na mjesto temeljnih vrijednosti jednog društva.

Zadatak portala Siguran.ba je da blagovremenim informisanjem i detaljnim izborom informacija iz oblasti sigurnosti zainteresuje i edukativno utiče na opasnosti okruženja u kojem se nalaze posjetioci portala.

Prepoznali smo rastuću industriju sigurnosti u državi uključujući privatni i javni sektor, te potrebu da prezentovanjem noviteta na tržištu zaštite povežemo proizvođača i krajnjeg korisnika.

Osnivač portala Siguran.ba je agencija BSS 'Best Security Solutions' Sarajevo,  specijalizirana za konsalting i pružanje usluga iz oblasti sigurnosti.