Internet stvari - nova digitalna pomoć osigurateljima!

Konzultantska kuća Frost&Sullivan nedavno je objavila rezultate svojih istraživanja vezanih za digitalne trendove koji će ubuduće imati veliki utjecaj na društveno-ekonomski razvoj. Prema njihovu mišljenju, najzanimljiviji i najvažniji trendovi su oni koji se tiču konvergencije i povezivanja, te posebno marketinške mogućnosti koje otvaraju u umreženom životu.

Zreli trendovi poput primjerice urbanizacije, razvijaju se sve većom brzinom te mijenjaju i prilagođavaju novom svijetu, stvarajući potpuno nove poslovne modele i ekosisteme. Takav jedan poslovni model je Internet stvari (IS - Internet of things) koji bi mogao promijeniti svaku kariku u osigurateljnom lancu vrijednosti, otvarajući nove poslovne mogućnosti za one koji se u njega rano uključe.

Internet stvari sastoji se od tri međuovisne komponente:
•    stvari s umreženim senzorima poput automobila, razne opreme, zgrada i ljudi
•    sustava za pohranu podataka
•    analitičkih alata

IS funkcionira na način da senzori ugrađeni u objekte prikupljaju i odašilju podatke o internim stanjima ili stanjima okoline prema sustavima za skladištenje, potom ih analiziraju ili ubacuju u modele, a onda povratnom vezom šalju natrag prema objektima ili korisnicima.

Ideja vodilja za osiguratelje je, u ovom slučaju, iskoristiti IS za selekciju dobrih rizika. Poznaje li osiguratelj bolje rizik u svome poslovanju tada može smanjiti svoju štetu i ponuditi nekim ugovarateljima bolje uvjete osiguranja. Osiguratelj na ovaj način može selektirati dobre rizike, a loše prepustiti drugima koji nisu tako brzi i pametni u pogledu formiranja cjenika i preuzimanja rizika. No, tehnički gledano, prikupljanje velikog broja raznorodnih vrsta podataka koje prikupljaju senzori neće biti jednostavan posao, s obzirom da osiguratelji nemaju iskustva u radu sa tekstualnim podacima ili video zapisima.  
Preciznijim poznavanjem rizika osiguratelji mogu ponuditi osiguraniku povratnu informaciju i bolje kontrolirati procese u svrhu prevencije štete. Uvaže li osiguranici savjete osiguratelja mogu računati sa sniženjem svoje premije.
Ukratko, nova paradigma koju predstavlja IS potencijalno može biti od koristi osiguranicima jer bi mogli plaćati niže premije, dok bi osigurateljima donijela sniženje šteta i troškova.

No, premda je IS u očiglednom usponu, postoje neke nepoznanice koje bi mogle značajno utjecati na brzinu njegove primjene. To se prije svega odnosi na razvoj učinkovitih i prikladnih senzorski tehnologija i umreženja, te razvijanja big data analitičkih mogućnosti za skladištenje, modeliranje i razvijanje novih proizvoda, algoritama za određivanje cijene i preuzimanje rizika.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS