Primjeri obračuna štete automobilskog kaska

Osiguraniku koji zaključuje potpuno kasko osiguranje za najviše deset vozila, premija osiguranja povećava se za svako vozilo posebno – malus, ako je u tekućem razdoblju osiguranja prijavio dvije ili više šteta.
 
Malus se obračunava na iznos osnovne premije osiguranja (osnovna premija bez obračunatih doplataka, popusta i bonusa) za osigurateljno razdoblje u kojem su štete nastale i naplaćuje se prilikom likvidacije štete. Povećanje premije – malus u pravilu iznosi:
 
kod druge štete – 30 posto
kod treće štete – 50 posto
kod četvrte štete – 100 posto
kod pete i svake daljnje štete – 200 posto od premije
 
 
Primjer 1.
POTPUNI KASKO BEZ FRANŠIZE – djelomična šteta
OSNOVNA PREMIJA – 1800 KM
PRVA ŠTETA (priznaje se u cijelosti)
DRUGA ŠTETA (malus 30 posto  = 540 KM)
TREĆA ŠTETA (malus 50 posto  = 900 KM)
ČETVRTA ŠTETA  (malus 100 posto  = 1800 KM)
PETA ŠTETA I VIŠE  (malus 200 posto = 3600 KM)
Izuzetak je slučaj osiguranika kod kojeg utvrđeni zbroj osigurnine za prvu i drugu prijavljenu štetu ne premašuje iznos plaćene premije osiguranja. U tom slučaju, kod likvidacije druge štete ne zaračunava se i ne naplaćuje malus prigodom likvidacije druge štete tijekom osigurateljnog razdoblja s trajanjem od jedne godine.
 
 
Primjer 2.
POTPUNI KASKO BEZ FRANŠIZE- djelomična šteta
PLAĆENA  PREMIJA 1600 KM (s doplatcima, bonusima i popustima)
PRVA ŠTETA na vozilu 900 KM
DRUGA ŠTETA na vozilu 500 KM
(900 + 500 KM) = 1400 KM – štete manje od iznosa premije (MALUS =0)
 
Primjer 3.
OBRAČUN TOTALNE ŠTETE
Obračun premije – OSNOVICA ZA OBRAČUN PREMIJE (AK) -  160.000,00 KM (novonabavna vrijednost vozila)
- amortizacija 45 posto               72.000,00 KM
- tržišna vrijednost vozila                 88.000,00 KM
- vrijednost ostatka vozila 30 %       26.400,00 KM
-  TOTALNA ŠTETA                           61.600,00 KM  
Za vozilo na kojem je popravak tehnički nemoguć ili ekonomski neopravdan, odnosno gdje bi troškovi popravka bili veći ili jednaki stvarnoj vrijednosti vozila umanjenoj za procijenjenu vrijednosti ostatka likvidira se kao totalna šteta.
 
Pri upravljanju voznim parkom kod poduzetnika, a potencijalnih osiguranika, javlja se još cijeli niz osigurateljno komplementarnih proizvoda koji se mogu vezati uz djelatnost koju obavljaju, a odnose se ili proizlaze iz korištenja vozila. Prijevoznici će tada vjerojatno biti korisnici usluga osiguranja odgovornosti prijevoznika za robu primljenu na prijevoz u domaćem ili međunarodnom prometu, korisnici raznih oblika financijskih jamstava za TIR karnete, jamstava subjektima koji im prijevoze dodjeljuju na disponenciju i sl. U svakom slučaju, potrebno je prilikom zaključivanja bilo koje od spomenutih vrsta osiguranja napraviti usporedbu aktualne ponude na osigurateljnom tržištu, pokušati je svesti u usporedive okvire, te sa stručnim osobama osiguratelja utvrditi detalje vezane uz širinu i opseg pokrića…
 
I na kraju, važno je dobro pročitati sadržaj police i uvjete osiguranja. Ipak je polica osiguranja ugovorni odnos između poduzetnika i osiguratelja.
 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS