14 Maj 2014

Da se dogodi prirodna nepogoda katastrofalnih razmjera, Britanci bi radije imali pametni telefon sa sobom nego hranu, TV ili radio. Važnija im je jedino voda.