BiH započela sa aktivnostima kontrolisanja svog neba

"Preuzimanje kontrole bh. vazdušnog prostora od strane BHANSA-e proces je koji po fazama verifikuje i odobrava EUROCONTROL. Preuzimanje neba počelo je i prije 1. oktobra tekuće godine. Centar u Nedžarićima ulazi u puno radno vrijeme za pet dana. Tehnika i kontrolori letenja radit će 24 sata, sedam dana u sedmici", izjavio je ministar prometa i komunikacija Damir Hadžić.

"Sa ponosom mogu reći da smo zapravo i prije 1. oktobra započeli sa aktivnostima kontrolisanja našeg neba. Trenutno je u toku konverzija bh. kontrolora letenja na lokalni sistem i karakteristike zračnog prostora, započelo se sa operacijama sa smanjenim kapacitetom. Iskoristit ću priliku da najavim da u skladu sa planom tranzicije, 6.oktobra 2014. godine, Centar u Nedžarićima ulazi u puno radno vrijeme" kazao je ministar Hadžić.

Na sastanku održanom u Briselu, 16. jula 2014. godine kojem su prisustvovali predstavnici regulatornih agencija i pružaoca usluga Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a u organizaciji direktora EUROCONTROL-a, Franka Brenera, dogovoren je period finalne faze tranzicionog perioda preuzimanja kontrole bh. neba od strane BHANSA-e.

"Za sistem kontrole letenja utrošeno je cca 38 miliona KM. Od toga, cca 34 miliona KM su osigurana kreditnim sredstvima EBRD-a, a pet miliona KM odvojeno je iz budžeta BHDCA odnosno iz sredstava ostvarenih na temelju rutnih naknada. Sva instalirana oprema je uspješno testirana u saradnji sa susjednim pružaocima usluga. Činjenica da je od polovine septembra započela finalna konverzija na lokalni sistem potvrda je naše operativno-tehničke spremnosti. Što se tiče finansijske dobiti, do kraja 2016. godine očekivana dobit je cca. 165 miliona KM. BHANSA, kao neprofitna agencija dužna je sredstva pravdati EUROCONTROL-u i ista namjenski trošiti za opremu i školovanje zaposlenika koji rade na poslovima pružanja usluga u zračnoj plovidbi. Naznačena sredstva se ne mogu trošiti za druge namjene.Korist države se ogleda u plaćanju režija, PDV-a i carina na svu opremu i usluge koju agencija uvozi, te angažovanjem lokalnih firmi za operativne troškove", dodao je ministar Hadžić.

Tehničko osoblje se školovalo kroz ugovor o nabavci i instalaciji opreme, dok se operativno osoblje (kontrolori letenja) u ovom trenutku školuje na lokalnom simulatoru u Mostaru. Njihovim prelaskom u Sarajevo, Centar u Nedžarićima, započet će inicijalne operacije o čemu će javnost i predstavnici medija biti na vrijeme obavješteni.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija kažu da je EUROCONTROL još 13. augusta tekuće godine zvanično objavilo početak tranzicionog perioda naše kontrole nad sopstvenim nebom.

Izvor: Klix.ba

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS