18 Maj 2015
Policijska tijela raspolažu statističkim podacima o uključenosti policije u korupciju, ali je upitno koliko su ti podaci mjerodavni. 
 
S obzirom da su sve sfere vlasti zahvaćene korupcijom, ne čudi što policija nije izuzetak. Tim više što je  policija često u kontaktu sa građanima, i to puno više nego ostali segmenti vlasti. Međutim, da li sama policija zna koliko je njihovih uposlenika uključeno u koruptivna djela, koliko ih je za to procesuirano pred sudovima i koliko osuđeno? 
 
Centar za sigurnosne studije (CSS) proveo je istraživanje "Mapiranje kvaliteta statistika o korupciji u policiji u BiH” s ciljem da utvrdi da li u policiji postoje evidencije o uključenosti njihovih službenika u korupciju i koliko one daju realnu i jasnu sliku. Istraživanje se nije bavilo brojkama već samo kvalitetom evidencija i načinom na koji policije dođu do tih podataka. Ovo je prvo istraživanje zasnovano na evidencijama o policijskoj korupciji u BiH. Većina ranijih istraživanja u kojima se navodi da postoji visok stepen uključenosti policije u korupciju u BiH zasnovana je na iskustvima i percepciji građana ili iskustvima i perspektivi oštećenog. Nijedno od tih istraživanja nije se bavilo stvarnim i relevantnim statističkim podacima i kvalitetom  službenih evidencija o prisustvu korupcije u policiji.  
 
Sve policijske agencije u BiH imaju realnu potrebu da posjeduju sistematično uređene evidencije o uključenosti njihovih uposlenika u korupciju. Međutim, ti podaci nisu objedinjeni već se nalaze u nekoliko različitih evidencija ili samo kao podaci u pojedinačnim predmetima. Evidencije iz kojih se, donekle, može vidjeti prisustvo korupcije u policiji su evidencije o: pritužbama građana, unutrašnjim istragama, disciplinskim postupcima i analitički obrasci. Iako se forma, način i sadržaj ovih evidencija razlikuje od jedne do druge policijske agencije, sve one, ipak, pružaju donekle dobru osnovu za uvid u nivo prisustva korupcije u policiji. 
 
U pogledu relevantnosti, preporučena praksa je da se imaju podaci o broju pravosnažnih sudskih presuda za ova djela a koje su izrečene u odnosu na uposlenike policije. Iako policije rapolažu i ovim podacima, oni se nalaze u pojedinačnim predmetima i, nažalost, ne unose se u posebne i evidencije. Stoga, kad su u pitanju koruptivna djela koja su počlinili pripadnici policije, kod policijskih tijela možemo dobiti podatke o prijavama građana, broju internih instraga i disciplinskih postupaka za korupcitvna djela, kao i broju upućenih krivičnih prijava, ali ne i o broju podnesenih optužnica i praosnažnih presuda.
 
Autor:  za siguran.ba Alma Kovačević
02 April 2015
U medijima često možemo čitati o raspravama o tome utječu li nasilne video igre na ponašanje djece i tinejdžera pri čemu su neki uvjereni da su igre poput Call of Duty ili pogotovo Grand Theft Auto opasne za mlade.
 
Dio roditelja djeci dopušta igranje ovakvih igara (neki ih i sami igraju), dok dio njih zabranjuje da im djeca 'uživaju' u virtualnom nasilju, no roditelji u dijelu škola u Velikoj Britaniji u budućnosti morat će paziti kakve igre igraju njihova djeca jer bi im zbog toga na vrata mogla pokucati policija. Naime, ravnatelji nekih osnovnih škola okupljeni u Nantwich Education Partnership (koji sačinjava 15 osnovnih škola) upozorili su roditelje koji svojoj djeci dopuštaju igranje nasilnih video igara da će ih prijaviti policiji, ali i socijalnoj službi zbog zapostavljanja.
 
Oni tvrde kako bi ovakve video igre mogle potaknuti rano seksualno (a često i nasilno) ponašanje kod djece i tinejdžera, a roditelje su upozorili kako njihova djeca ne smiju imati otvorene profile na društvenim mrežama poput Facebooka i servisa za komunikaciju poput WhatsAppa jer na njima prijete seksualni predatori.
 
U pismu koji su direktoru poslali roditeljima, a koje prenose na The Telegraphu, napominju kako su neka djeca iz njihovih škola igrali nasilne video igre ili su gledali odrasle dok su igrali takve igre koje nisu prikladne za njihovu dob zbog velike količine nasilja i seksualnog sadržaja. 'Ako dopuštate djeci pristup igrama ili povezanim proizvodima koji su namijenjeni osobama starijim od 18 godina, dobili smo savjet da kontaktiramo policiju i socijalnu službu zbog zanemarivanja djece', dodali su direktori u svom pismu.
 
Izvor: http://www.avaz.ba/clanak/171086/roditelji-koji-dopustaju-djeci-igranje-gta-i-call-of-duty-bit-ce-prijavljeni-policiji#sthash.tIbLWJCH.dpuf
24 Mart 2015
Danas je u Visokom došlo do nove pucnjave u kojoj je povrijeđena jedna osoba, piše Patria.
23 Mart 2015
Večeras je oko 21.40 sati došlo do pucnjave na Alipašinom Polju u kojoj je povrijeđena jedna osoba. 
24 April 2014

Naučnici pronašli način kako rekonstruirati lice iz uzoraka DNA.