Dvadeset posto energije iz obnovljivih izvora u EU do 2020 godine !

Države Europske unije (EU) zadale su si ambiciozan cilj da povećaju udio obnovljivih izvora energije s 8.5% u 2005 godini na 20% cjelokupne potrošnje energije u EU do 2020 godine.

Ovo povećanje udjela obnovljivih izvora energije je nužni doprinos u borbi s globalnim klimatskim promjenama i veliki iskorak prema većoj energetskoj neovisnosti unije što je također vrlo važan dugoročni cilj država članica Europske unije. Bolja kontrola energetske ovisnosti sve je važnija zbog visokih cijena sirove nafte i nestabilne političke i ekonomske situacije u Ukrajini, a ta situacija uvijek može rezultirati smanjenom opskrbom unije prirodnim plinom iz Rusije. Ova inicijativa Europske unije na području obnovljivih izvora energije trenutno daje više od 350.000 radnih mjesta s godišnjim prometom of preko 30 milijardi eura, a zbog toga je Europska unija svjetski lider u području razvoja, upotrebe i instalacije tehnologija za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. EU se ne koncentrira na neke određene tehnologije za iskorištavanje obnovljivih izvora energije, već se razvijaju razne tehnologije koje bi kombinirano trebale osigurati uspjeh ovog projekta. U nastavku je kratak popis tehnologija koje će se upotrijebiti kod ostvarenja cilja od 20% obnovljivih izvora energije .

Rastuća zabrinutost oko globalnog zatopljenja i energetske ovisnosti prisiljavaju Europsku uniju da modernizira pristup proizvodnji i potrošnji energije i to bez odgađanja. Lokalno dostupni obnovljivi izvori energije mogu znatno pomoći kod tog problema i to s malim ili nikakvim emisijama CO2. 2005 godine obnovljivi izvori energije činili su 8.5% od ukupne potrošnje energije u državama članicama Europske unije. Do godine 2020 cilj je povećati taj udio obnovljivih izvora energije na 20%. Vodeni mlinovi i vjetrenjače koje su koristili naši stari proizvodili su mehaničku energiju iz obnovljivog izvora energije. Moderne verzije tih naprava danas pretvaraju vodu ili vjetar u električnu energiju. Europska proizvodnja električne energije iz energije vjetra, koja je ostvarila znatan napredak u zadnjih nekoliko godina, danas je na razini potreba za električnom energijom u Danskoj i Mađarskoj kombinirano. Hidroenergija se također može iskoristiti za proizvodnju struje. Male hidroelektrane ili velike brane – princip proizvodnje električne energije je isti. Potencijalna ili kinetička energija vode pretvaraju se u električnu energiju.

Kod geotermalne energije iskorištava se toplina iz dubina Zemlje za proizvodnju električne energije. Samo nekoliko metara ispod površine već postoje sistemi toplinskih pumpi koje povezuju toplinu iz vrtova i kuće u svrhu grijanja – ovo je relativno nova, ali obećavajuća tehnologija. Solarna energija (energija Sunca) može se iskoristiti ili za grijanje ili za proizvodnju električne energije. Toplinski solarni paneli instalirani na krovovima mogu pokrivati većinu potreba ta toplom vodom u sanitarne svrhe, a toplina se može koristiti i za grijanje prostorija. Procjenjuje se da je 2006 godine diljem Europe instalirano preko 20 milijuna kvadratnih metara toplinskih solarnih panela, i to ne samo u južnim dijelovima. Solarna energija također se može pretvarati i u električnu energiju u solarnim elektranama s zrcalnom koncentracijom energije Sunca, u grupiranim solarnim ćelijama na fasadama zgrada, krovovima zgrada ili na izoliranim mjestima.

Biomasa se dobiva iz biljaka, životinja i gradskog otpada. Biomasa se još naziva i spavajući div, zbog toga jer je će to vjerojatno biti najvažniji obnovljivi izvor energije u budućnosti.

Biomasa se može iskoristiti na više načina. Najpoznatiji i najrašireniji način je korištenje drvene mase za grijanje u kućanstvima. U industriji, biomasa se koristi kao pomoćno sredstvo za dobivanje topline ili generiranje električne energije, a to povećava ukupnu isplativost. Bioplin se proizvodi fermentacijom otpada poput tekućih gnojiva koja se koriste u poljoprivredi ili iz nekih drugih organskih otpadaka. Bioplin se može upotrijebiti za grijanje ili za proizvodnju električne energije. Pročišćeni, bioplin se može upotrijebiti i kao plinovito biogorivo. Biomasa se može također upotrijebiti i za proizvodnju tekućih biogoriva – biodizela i bioetanola. Europska unija predložila je da se do 2020 godine 10% tradicionalnih dizelskih i benzinskih goriva zamijeni s biogorivima, ali uz strogi respekt prema činiocima biološke raznolikosti i održivog razvoja u ovom polju.

Europska unija je svjetski lider u domeni razvija i upotrebe obnovljivih izvora energije s preko 350.000 radnih mjesta i više od 30 milijardi eura prometa u sektoru. Namjera je ostati lider na području i dostići planirani udio od 20% obnovljive energije do 2020 godine. Vlade kroz svoj primjer i podršku imaju ključnu ulogu u ostvarenju tog cilja, ali i svaka osoba može također doprinijeti u ostvarenju tog važnog cilja.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS